เกิดจากสาเหตุใด!? ทีมวิจัยนานาชาติ เผยงานวิจัยใหม่ล่าสุดพบ "มนุษย์" เคยเกือบสูญพันธุ์

เกิดจากสาเหตุใด!? ทีมวิจัยนานาชาติ เผยงานวิจัยใหม่ล่าสุดพบ "มนุษย์" เคยเกือบสูญพันธุ์

บอร์ด ข่าววันนี้ โพสท์โดย NgamYangThaiEveryday        ทีมวิจัยนานาชาติ วิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมของมนุษย์ยุคปัจจุบัน 3,เกิดจากสาเหตุใดทีมวิจัยนานาชาติเผยงานวิจัยใหม่ล่าสุดพบquotมนุษย์quotเคยเกือบสูญพันธุ์150 คน จากกลุ่มประชากรทั่วโลก พบว่า..“มีเหตุร้ายที่ทำให้ต้นตระกูลของมนุษย์เกือบต้องสูญพันธุ์ไป เกิดขึ้นเมื่อราว 930,000 - 813,000 ปีก่อน”          เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเข้าสู่ ‘ยุคน้ำแข็งที่แห้งแล้งและหนาวเย็น’“ทำให้เกิดการสูญเสียประชากรไปถึง 98.7% จากที่มีอยู่เดิม!” เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็น ‘ปรากฏการณ์คอขวด’ เพราะขนาดของประชากรมนุษย์หดเล็กลงอย่างมากในช่วงหนึ่ง ก่อนจะขยายตัวขึ้นอีกครั้งในเวลาต่อมา